(1)
El‑Sayed, N. M. Ultrastructural Morphology of the Myxobolus Dermatobius Ishii 1915 (Mixosporea: Myxobolideae) Microspores Infecting Eyes of Nile Tilapia (Oreochromis Niloticus) in Egypt. VetIt 2020, 56, 251-255.